استیون کینزر پوشش اخبار سوریه در رسانه های آمریکا را به نقد کشید

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استیون کینزر، روزنامه نگار و نویسنده آمریکایی با انتشار مقاله ای در روزنامه بوستون گلوب، نوع پوشش خبرهای سوریه توسط رسانه های جمعی آمریکا را مورد نقد قرار داده است.