ناتوانی در خواندن متن یا دیسلکسیا

18 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناتوانی در خواندن متن یا دیسلکسیا Dyslexia ، یکی از ناتوانی‌های معمولی آموزشی است ناتوانی در خواندن متن یا دیسلکسیا Dyslexia ، یکی از ناتوانی‌های معمولی آموزشی است که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه محققان مسائل آموزشی قرار گرفته و شیوه هایی برای درمان آن به وجود آمده است.