افزایش کلینیک های استفاده کننده از دستاوردهای تحقیقات سلول های بنیادین

28 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعداد کلینیک هایی که در آمریکا محصولات حاصل از پژوهش های سلول های بنیادین را بکار گرفته اند،به بیش از یکصد و هفتاد شعبه بالغ شده است.تا پنج سال پیش، تنها چند واحد از این درمانگاه ها در آمریکا وجود داشت، و در حال حاضر بسیاری از آنها از جانب بخش خصوصی حمایت و اداره می شوند.