آزادی های یوشکی که یکساله شد

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیزدهم اردیبهشت کمپین آزادی های یواشکی زنان در ایران یکساله شد. حرکتی که با راه اندازی صفحه ای فیس بوکی به همین نام توسط مسیح علی نژاد، روزنامه نگار مقیم آمریکا آغاز شد. در برنامه این هفته خیابان زندگی به عملکرد، چالش ها و دستاوردهای این حرکت اینترنتی یکساله پرداخته شد.