سرقت اثر انگشت

18 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تکنولوژی های جدید به همان اندازه که زندگی را برای خانواده ها و کارگران و کارمندان آسان می کند، فرصت های غیر منتظره ای را هم در اختیار متجاوزین به حریم های شخصی و خصوصی می گذارد.