۲۰۱۷ سال جنبش های زنان: از راهپیمایی بزرگ در آمریکا تا جنبش مقابله با آزار جنسی

28 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال ۲۰۱۷ برای زنان آمریکا، سالی جنجالی و پر فراز و فرود بود. آنها بعد از آغاز به کار ترامپ در یکی از عظیم ترین راهپیمایی های تاریخ آمریکا، نسبت به رفتار تبعیض آمیز جنسیتی خط و نشان کشیدند و بعد با راه اندازی فراخوان «من هم همین‌طور» علیه سوء استفاده جنسی در محیط کار ایستادند.