پیشگیری سرطان پستان با داروی پایین آوردنده چربی خون

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران انیستیتوی تحقیقات سرطان بریتانیا می گویند، تجویز استاتین - داروی پرمصرف پایین آورنده کلسترول خون - از عد سرطان پستان وابسته به هورمون پیشگیری می کنند. گزارش شیده رضایی