سخنان مقام ارشد آمریکایی درباره سالگرد حمله به سفارتخانه های آمریکا؛ القاعده در نهایت شکست خورد

16 مرداد 1397