سفیر آمریکا برای آزادی مذهبی از دشواری‌ها در ایران، عراق، برمه و چین می‌گوید

03 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سام برانبک، سفیر سیار برای آزادی مذهب می گوید اقلیت های مذهبی در کشورهائی مانند ایران، عراق، برمه و چین برای پیروی از کیش و آئین مورد علاقه خود با محدودیت های زیادی روبرو هستند. گزارش هوشمند میرفخرائی