آمریکا پیشنهاد ملاقات را برای مذاکره درباره رفتار جمهوری اسلامی داده است

10 مرداد 1397