وزارت خارجه آمریکا می‌گوید گروگان‌های آمریکایی حساب رژیم ایران و مردم را جدا می‌کنند

27 دی 1398