جان کری جایزه "زنان شجاع" وزارت خارجه آمریکا را به ۱۴ زن داد

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری روز سه شنبه جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا را به ۱۴ زن از سراسر جهان تقدیم کرد. زنانی که برای برابری جنسیتی، حقوق بشر، صلح و توانمندسازی زنان تلاش کرده اند. وزیرخارجه آمریکا امسال این جایزه را به زنانی از یمن، روسیه، عراق، چین و شماری دیگر از کشورها اهدا کرد.