کمپین «از خودمان شروع کنیم» برای اصلاح رفتارهای ترافیکی

12 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چاره جوئی برای حل مشکل ترافیک در ایران بخصوص برای شهر های بزرگ و در راس آنها در تهران سالهاست که به رغم تلاش مقامات مسئول و جریمه های سنگین بی نتیجه مانده است. اما تلاش ها متوقف نشده است و این بار مقامات سراغ راه حلی رفته اند که زیر عنوان تئاتر خیابانی آزمایش شده است.