بنرهای پیشنهادی برای شهرداری تهران و واکنش به آن

11 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما درباره بنرهای شهرداری تهران چیست؟ برای مردم تهران کدام مهمتر است؟ آنچه در آمریکا می کذرد یا آنچه در ایران در جریان است؟