ستاره درخشش: جمهوری اسلامی حقیقت را از مردم ایران پنهان می‌کند

17 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ستاره درخشش، رئیس بخش فارسی صدای آمریکا و صدای آمریکا ۳۶۵، می‌گوید که دولت جمهوری اسلامی واقعیتها در مورد اقتصاد در حال فروپاشی کشور را به مردم نمی گوید، اطلاعات و داده ها درباره میلیاردها دلار پول هدر رفتۀ کشور در عملیات‌ نظامی خارج از ایران را از آنها پنهان می‌کند.