جنگ ستارگان

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از دوستداران سری فیلم های جنگ ستارگان، روز جمعه در کنوانسیون "کامیک کان" سن دیگو، فرصت این را یافتند تا ویدیو هایی از پشت صحنه فیلم جدید این سری فیلم را دست اول مشاهده کنند و حتی یکی از ستارگان فیلم را از نزدیک ببینند.