برگزاری مراسم مذهبی در کلیسای آلمان زیر سایه "جنگ ستارگان"

12 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کلیسایی در شهر برلین پایتخت آلمان، یکشنبه گذشته مراسم مذهبی خود را با "تم" جنگ ستارگان انجام داد. مؤمنان لباس شخصیت های فیلم سینمایی جنگ ستارگان را پوشیدند و موسیقی جان ویلیامز در کلیسا طنین انداخت. گزارش بهنام ناطقی