جنگ ستارگان بزودی به پارک های دیزنی می آید

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کهکشانی دور دست به دو تا از پارکهای دیزنی در فلوریدا و کالیفرنیا می آید. سرزمین جنگ ستارگان، موضوع بعدی پروژه جدید این دو پارک معروف است که به گفته دست اندرکاران آن فوق العاده و پر از سواریهای مختلف و هیجان انگیز خواهد بود.