بررسی غبار کهکشانی برای شناخت منظومه شمسی

18 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منظومه شمسی ما در ابتدا با تجمع بلورهای گاز و گرد و غبار کهکشانی شکل گرفت. خورشيد و سيارات و زمين ما از همین از همین گازها و گرد و غبار وجود آمد. جمع‌آوری اطلاعات درباره غبار کهکشانی يکی از اهداف سفينه فضايی «نيو هورایزن» ناسا است که خود را برای نخستين پرواز جهان به سياره پلوتو آماده می‌کند. به