سفیر اسرائیل: مقامات کنونی ایران از کوروش درس حقوق بشر بگیرند

20 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد شب گذشته طی مراسمی با همکاری فدراسیون آمریکائیان ایرانی تبار یهودی، یاد کوروش کبیر را به عنوان یکی از پایه گذاران حقوق بشر گرامی داشت. در این رویداد به تعدادی از مدعوین تمبری منقش به استوانه کوروش موسوم به منشور حقوق بشر کوروش اهدا شد. گزارش فرهاد پولادی