نظر بینندگان برنامه روی خط درباره اعتراض های مردمی در ایران

13 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اینجا فرصتی داریم بخشی از واکنش بینندگان برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا درباره اعتراض های مردمی در ایران را برایتان بازگو کنیم که دیشب مستقیما با افشار سیگارچی مجری این برنامه در میان گذاشته شد