مردم درباره اعتراض‌های اخیر به حجاب اجباری چه می‌گویند

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مخالفت با حجاب اجباری موضوع مورد بحث در تماس های ایرانیان در برنامه دیشب روی خط بخش فارصی صدای آمریکا بود.