نظر بینندگان برنامه روی خط درباره برخورد نیروهای امنیتی در رابطه با حجاب اجباری

27 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ابراز نگرانی زنان در ایران از چگونگی برخورد پلیس و نیروهای امنیتی در جریان اجرای مقررات حجاب اجباری موضوع برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.