صدای شما: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جوابگوی نیازهای مردمی نیست

29 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جوابگوی نیازهای مردمی نیست. این وجه مشترک پاسخ هائی است که دهها نفر دیشب در برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در پاسخ به این سئوال مطرح ساختند که چه قانون و یا قوانینی را با اوضاع و احوال امروز ایران مناسب نمی بینند.