نظر بینندگان برنامه روی خط: نقش عوامل موثر در مرگ معترضین در تظاهرات مردمی اخیر در ایران

30 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش عوامل مسئول و موثر در مرگ معترضین در تظاهرات مردمی اخیر در ایران وجه مشترک پاسخ هائی است که بینندگان برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا به پرسش های افشار سیگارچی مجری این برنامه داده اند.