چرا جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت را محدود می‌کند؟ مردم پاسخ می دهند

13 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیاست های محدود کننده دسترسی مردم به به اینترنت و رسانه های گروهی موضوع مورد بحث در برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود. اکثر بییندگانی که با این برنامه مستقیما صحبت کردند نگرانی های ناشی از فساد را دلیل برقراری این محدودیت دانستند.