نظرم مردم درباره بازداشت معترضان در ایران

01 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بازداشت‌های خودسرانه در جریان اعتراض‌های مردمی در ایران، موضوع مورد بحث در برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود که به اتفاق پاسخ های چند بیننده از این برنامه یک ساعته را می شنویم.