نظر بینندگان برنامه روی خط: چرا سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در ایران انصراف می دهند؟

12 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چرا سرمایه گذاران خارجی یکی پس از دیگری از سرمایه گذاری در ایران انصراف می دهند؟ پاسخ بینندگان برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا به این سئوال در مجموع در یک جمله خلاصه می شد. ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی جای امنی برای سرمایه گذاری نیست.