صدای مردم: دولت به دروغ مدعی کنترل تورم است؛ ما هر روز گرانی را حس می‌کنیم

02 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، گزارشهای دولتی از تحت کنترل بودن تورم حکایت دارد، اما واکنش اکثر بینندگانی که دیشب در برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا به پرسشی در این باره پاسخ دادند، بکلی متفاوت بود.