روی خط: قطعی مداوم و نامرتب برق؛ معضل جاری این روزهای مردم در ایران

04 خرداد 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت: 10:00 بعد از ظهر
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.