سرطان دهانه رحم در آفريقا

20 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر خلاف ديدگاه های جاری، که معتقدند، مالاريا و ايدز دو عامل اصلی ايجاد مرگ و مير در زنان صحرای آفريقا است، سرطان دهانه رحم نيز به عنوان يکی ديگر از بيماری های مهلک و خطرناک در منطقه بيداد می کند. بيماری ای که با يک آزمايش ساده و فناوری نه چندان پيچيده می توان از پیشرفت آن جلوگیری کرد.