سرنوشت تلگرام

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما دلیل مخالفت مقامات ارشد ایران با تلگرام چیست؟ اگر از کاربران این اپلیکیشین هستید، در صورت فیلتر شدن تلگرام چه خواهید کرد؟