سرنوشت هدفمندی یارانه ها در دولت حسن روحانی

16 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی می گوید موضوع یارانه ها در دستور کار دولت اش قرار دارد. کارشناسان می گویند دولت برای تامین کسری بودجه خود چاره ای جز اجرای هدفمند کردن یارانه ها و در نهایت افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد. گزارش از وفا آذربهاری .