سرنوشت بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان اعتراضات

31 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از خانواده‌های بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان هستید، از آخرین وضعیت آنها و روند پیگیری‌هایتان بگویید. آیا برخورد صورت گرفته با معترضان مطابق قوانین بین‌المللی و یا قوانین ایران بوده است؟