سرنوشت بازداشت‌شدگان تظاهرات اخیر ایران

19 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز پس از تایید خبر مرگ سینا قنبری در زندان اوین، مرگ وحید حیدری در بازداشتگاه اراک هم توسط مقامات تایید شد. این دو تن که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند، به گفته مقامات در زندان خودکشی کرده‌اند.