سرمایه - یارانه ها

16 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با وجود آنکه حدود دو ماه و نیم تا پایان سال ۹۳ باقی مانده، پرداخت یکسان یارانه نقدی به پر درآمدها و کم درآمدها ادامه دارد. قرار بود امسال یارانه ثروتمندها قطع شود تا دولت برای پرداخت یارانه دچار کسری بودجه نشود. اما ظاهرا دولت تمایلی به این کار ندارد.