سرمایه - وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۴

04 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۴ چگونه خواهد بود؟ پاسخ زمانی دقیق تر خواهد بود که نتیجه پرونده هسته ای روشن شود. با این حال دولت می گوید نتیجه پرونده هسته ای هر چه که باشد اقتصاد ایران وضعیتی بهتر از گذشته خواهد داشت.