سرمایه - تحریم ها و مذاکرات هسته ای ایران

04 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی یک بار دیگر تمدید شد. اگرچه بازار ایران و فعالان اقتصادی انتظار داشتند مذاکرات اخیر به یک توافق نهایی بیانجامد و تحریم ها لغو شوند، اما تمدید مذاکرات و آزاد شدن بخش دیگری از دارایی های بلوکه شده ایران هم می تواند امید و خوش بینی به آینده را زنده نگه دارد.