سرمایه - تأثیر توافق هسته ای بر اقتصاد ایران

16 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه اقتصادی صدای آمریکا - توافق جامع هسته ای چه تاثیراتی می تواند بر اقتصاد ایران و معیشت عمومی داشته باشد؟