سرمایه - تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران

18 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران میان رهبر و رییس جمهوری اسلامی در مورد تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد کشور اختلاف نظر وجود دارد.