سرمایه - پائین آمدن قیمت نفت

09 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پایین آمدن قیمت بنزین در کشوری مانند آمریکا به خاطر پایین آمدن قیمت جهانی نفت در هفته های گذشته است. اما براستی بازندگان و برندگان نفت ارزان چه کشورهایی هستند؟ قطعا یکی از کشورهایی که در این میان ضرر کرده ایران است. چرا که بخش مهمی از بودجه سالانه ایران وابسته به درآمدهای نفتی است.