سرمایه - خواسته های کارگران ایرانی

15 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خواسته هایی که کارگران ایرانی در راهپیمایی روز جهانی کار عنوان کردند، بخشی از خواسته هایی است که آنان در سال های گذشته به اشکال مختلف بیان کرده اند و البته برای آن متحمل هزینه هایی مانند اخراج و تحمل زندان شده اند.