سرمایه - خشکسالی و بحران کم آبی در ایران

05 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات دولت ایران می گویند بخش بزرگی از کشور با خشکسالی روبروست و میزان مصرف آب از کنترل خارج شده است.