سرمایه - کامیابی ها و ناکامی های اقتصادی ایران در سال ۹۳

26 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال ۹۳ در حالی به پایان می رسد که اقتصاد ایران کامیابی ها و ناکامی هایی داشت. مثلا رشد اقتصادی افزایش یافت ولی در عین حال رکود در بخش های تولیدی ادامه یافت.