سرمایه - گزیده ای از برنامه های گذشته

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت توافق هسته ای، برنامه این هفته به گزیده ای از چهار برنامه گذشته «سرمایه» در مورد تحریم ها و اقتصاد ایران اختصاص دارد.