سرمایه گذاری های خارجی، مشکلات بانکی و ایران در دوره پسابرجام

07 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بالا بودن بیکاری در ایران و به ویژه در میان جوان ها یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در سالهای گذشته نه تنها از ابعاد آن کاسته نشده بلکه بر آن افزوده شده است.