سرمایه - دولت ج ا ا: ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند

29 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درسالهای گذشته هر ماه به یارانه بگیران حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان واریز شده است. ولی دولت اعلام کرده از این پس آنها که وضعیت مالی بهتری دارند، از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.