سرمایه - چشم انداز رفع تحریم ها در تفاهم نامه لوزان

25 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحریم ها در چند سال گذشته اقتصاد ایران را تقریبا زمین گیر کرده است، اما اکنون که چشم انداز رفع تحریم ها در تفاهم نامه لوزان گنجانده شده، خیلی ها در ایران آن را خبری خوب برای آینده اقتصادی خود می دانند.