سرمایه - چالش های اصلاح نظام مالیاتی

07 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دولت ایران می خواهد تور مالیاتی را بر روی تعداد بیشتری از صاحبان درآمد پهن کند. مثلا کسانی که حساب پس انداز دارند و بهره دریافت می کنند از این پس باید مالیات بدهند وگرنه اقدامشان جرم محسوب می شود.