سرمایه - بودجه سال آینده

18 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بودجه سال آینده ایران در حالی در دست بررسی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی در هفته های اخیر به شدت کاهش یافته است. حدود ۴۰ درصد از درآمدها که در بودجه سالانه ایران پیش بینی می شود، از محل فروش نفت است و به این ترتیب، کاهش قیمت نفت می تواند پیامدهای جدی را برای بودجه سالانه ایران در پی داشته باشد.